Προκηρύξεις Εκτύπωση E-mail
            "Έρευνα αγοράς για τις δυνατότητες διείσδυσης τοπικών προϊόντων στις αγορές Θεσσαλονίκης και ανατολικής Ευρώπης" (26/09/2006)            "Αναλυση του τουριστικού περιβάλλοντος & προσδιορισμός της φέρουσας τουριστικής ικανότητας των περιοχών Κερκίνη - Λαϊλιας"    (11/06/2003)