Προκηρύξεις Φορέων
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
1 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα προγράμματος CLLD/LEADER
2 Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα προγράμματος CLLD
3 2η Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα προγράμματος CLLD
4 Παράταση 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα προγράμματος CLLD
5 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα προγράμματος CLLD/LEADER
6 Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
7 Δημοσίευση 4 προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
8 Προδημοσίευση 4 προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
9 5η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος LEADER
10 Προδημοσίευση δύο Εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020
11 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων δημοσίων έργων στον Άξονα 3 του ΠΑΑ
12 Παράταση 4ης Προκήρυξης LEADER
13 4η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος LEADER
14 2η Πρόσκληση εγκατάστασης νέων αγροτών
15 3η Πρόσκληση Μέτρου 123Α
16 Παράταση 3ης Προκήρυξης LEADER
17 3η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος LEADER
18 2η Προκήρυξη Ιδιωτικών Επενδύσεων Άξονα 3 του ΠΑΑ
19 Προκήρυξη για την ενίσχυση ΜΜΕ
20 2η Προκήρυξη Προγράμματος LEADER (30-5-2012)