Προκηρύξεις Φορέων
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
1 Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα προγράμματος CLLD
2 2η Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα προγράμματος CLLD
3 Παράταση 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα προγράμματος CLLD
4 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα προγράμματος CLLD/LEADER
5 Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
6 Δημοσίευση 4 προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
7 Προδημοσίευση 4 προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
8 5η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος LEADER
9 Προδημοσίευση δύο Εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020
10 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων δημοσίων έργων στον Άξονα 3 του ΠΑΑ
11 Παράταση 4ης Προκήρυξης LEADER
12 4η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος LEADER
13 2η Πρόσκληση εγκατάστασης νέων αγροτών
14 3η Πρόσκληση Μέτρου 123Α
15 Παράταση 3ης Προκήρυξης LEADER
16 3η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος LEADER
17 2η Προκήρυξη Ιδιωτικών Επενδύσεων Άξονα 3 του ΠΑΑ
18 Προκήρυξη για την ενίσχυση ΜΜΕ
19 2η Προκήρυξη Προγράμματος LEADER (30-5-2012)
20 Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων''