Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επαναπιστοποίηση των συστημάτων Διαχείρισης Εκτύπωση E-mail
Ανακοινώσεις
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τνα αναθέσει την επαναπιστοποίηση των συστημάτων Διαχείρισης τα οποία εφαρμόζει σύμφωνα με τα πρότυπα ΙSO 9001:2015 και ΕΛΟΤ 1429:2008.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται στο συνημμένο αρχείο.


Συνημμένα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος