Ανακοινώσεις
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Σ.Μ.Ε. CLLD/LEADER)
2 Πρόσκληση ημερίδας
3 Ανακοίνωση για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020
4 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας έτους 2016
5 Πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων CLLD
6 Μαζί σχεδιάζουμε
7 Υποβολή φακέλου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
8 Πρόσκληση για δειγματολήπτες και ψεκαστές
9 Αποφάσεις ένταξης έργων 4ης Προκήρυξης LEADER
10 Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον Άξονα 3 του Π.Α.Α.
11 Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον Άξονα 4 του Π.Α.Α.
12 Απόφαση ένταξης έργων 5ης προκήρυξης LEADER
13 Αποτελέσματα αξιολόγησης 5ης Προκήρυξης LEADER (μετά τις ενστάσεις)
14 Αποτελέσματα αξιολόγησης 5ης Προκήρυξης LEADER
15 Δελτίο τύπου - Υποβληθείσες προτάσεις 5ης προκήρυξης LEADER
16 Απόφαση ένταξης επιλαχόντων έργων 3ης προκήρυξης LEADER
17 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας έτους 2015
18 Πρόσκληση για προμήθεια σκευασμάτων για την καταπολέμηση των κουνουπιών
19 Πρόσκληση για ψεκαστές - δειγματολήπτες έτους 2015
20 Αποτελέσματα Αξιολόγησης 4ης Προκήρυξης LEADER