Ανακοινώσεις
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
1 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο
2 Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών Catering
3 Προετοιμασία προκήρυξης LEADER/CLLD (Δημόσια)
4 Πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα
5 Ανακοίνωση ανάθεσης φιλοξενίας καθηγητών
6 Δελτίο τύπου - Συμμετοχή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην SEREXPO 2017
7 Πρόσκληση ανάθεσης για την προετοιμασία υλικού για την συμμετοχή στην SerExpo
8 Πρόσκληση ανάθεσης για την διαμόρφωση περιπτέρου στην SerExpo
9 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας έτους 2017
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Σ.Μ.Ε. CLLD/LEADER)
11 Πρόσκληση ημερίδας
12 Ανακοίνωση για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020
13 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας έτους 2016
14 Πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων CLLD
15 Μαζί σχεδιάζουμε
16 Υποβολή φακέλου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
17 Πρόσκληση για δειγματολήπτες και ψεκαστές
18 Αποφάσεις ένταξης έργων 4ης Προκήρυξης LEADER
19 Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον Άξονα 3 του Π.Α.Α.
20 Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον Άξονα 4 του Π.Α.Α.