Ανακοινώσεις
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
1 Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς μελετητές για συμμετοχή σε Τεχνική Σύσκεψη
2 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επαναπιστοποίηση των συστημάτων Διαχείρισης
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της εκπαίδευσης - επιμόρφωσης των στελεχών της ΟΤΔ
5 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Σερρών
6 Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών Catering για εκδήλωση LEADER
7 Πρόσκληση ανάθεσης συστήματος ποιότητας ΑΝΕΣΕΡ
8 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο
9 Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών Catering
10 Προετοιμασία προκήρυξης LEADER/CLLD (Δημόσια)
11 Πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα
12 Ανακοίνωση ανάθεσης φιλοξενίας καθηγητών
13 Δελτίο τύπου - Συμμετοχή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην SEREXPO 2017
14 Πρόσκληση ανάθεσης για την προετοιμασία υλικού για την συμμετοχή στην SerExpo
15 Πρόσκληση ανάθεσης για την διαμόρφωση περιπτέρου στην SerExpo
16 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας έτους 2017
17 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Σ.Μ.Ε. CLLD/LEADER)
18 Πρόσκληση ημερίδας
19 Ανακοίνωση για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020
20 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας έτους 2016