Ανακοινώσεις
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
1 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Σερρών
2 Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών Catering για εκδήλωση LEADER
3 Πρόσκληση ανάθεσης συστήματος ποιότητας ΑΝΕΣΕΡ
4 Δελτίο τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο
5 Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών Catering
6 Προετοιμασία προκήρυξης LEADER/CLLD (Δημόσια)
7 Πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα
8 Ανακοίνωση ανάθεσης φιλοξενίας καθηγητών
9 Δελτίο τύπου - Συμμετοχή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην SEREXPO 2017
10 Πρόσκληση ανάθεσης για την προετοιμασία υλικού για την συμμετοχή στην SerExpo
11 Πρόσκληση ανάθεσης για την διαμόρφωση περιπτέρου στην SerExpo
12 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας έτους 2017
13 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Σ.Μ.Ε. CLLD/LEADER)
14 Πρόσκληση ημερίδας
15 Ανακοίνωση για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020
16 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας έτους 2016
17 Πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων CLLD
18 Μαζί σχεδιάζουμε
19 Υποβολή φακέλου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
20 Πρόσκληση για δειγματολήπτες και ψεκαστές