Μητρώο Μελετητών (2-11-2010) Εκτύπωση E-mail
Ανακοινώσεις

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την κατάρτιση μητρώου μελετητών της εταιρείας καθώς και της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010, σας ανακοινώνει το μητρώο μελετητών που καταρτίστηκε και μπορείται να το λάβετε σε έντυπη ή και ηλεκτρονική  μορφή τόσο από την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας όσο και από τα γραφεία της εταιρείας.

Μητρώο Μελετητών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.